Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wyborze - usług schronienia dla osób bezdomnych
Zawiadomienie o wyborze - Świadczenie w 2018 r. usług
schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Głuchołazy
08.08.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze - kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń
Zawiadomienie o wyborze - kompleksowa organizacja i
przeprowadzenie szkoleń
06.03.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania - świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Głuchołazy
Informacja o unieważnieniu postępowania - świadczenie w 2018
r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy
Głuchołazy
08.02.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze - przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów OPS
Zawiadomienie o wyborze - przygotowanie i wydawanie posiłków
dla klientów OPS
08.02.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
30.11.2017 więcej
Zawiadomienie o wyborze - usługa cateringowa, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na terenie miasta i gminy Głuchołazy
Usługa cateringowa, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na
terenie miasta i gminy Głuchołazy
30.11.2017 więcej
Zawiadomienie o wyborze - usługa sprzątania pomieszczeń w OPS oraz GCW w 2018
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul.
Kościuszki 33 w 2018r.
28.11.2017 więcej
Zawiadomienie o wyborze - specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zawiadomienie o wyborze - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
10.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wyborze - usługa sprzątania pomieszczeń w OPS oraz GCW w 2017
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul.
Kościuszki 33 w 2017r.
21.12.2016 więcej
Zawiadomienie o wyborze - usługa cateringowa, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS w 2017
Usługa cateringowa, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na
terenie miasta i gminy Głuchołazy
21.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się