2016-05-23

Dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 14

48-340 Głuchołazy

woj. opolskie

e-mail: ops@ops-glucholazy.pl

 

Godziny otwarcia

Pn.-Pt.: 7:00 - 15:00

 

Telefon sekretariat: (77) 403 62 22

Fax: (77) 403 62 31

Komórka: 48 607 544 136

 

 

Dane kontaktowe wydziałów

 

 

Dyrekcja

 

Dyrektor ośrodka: Katarzyna Łojko
Telefon: (77) 403 62 22

 

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Krzętowska-Zapała

Telefon: (77) 403 62 22

 

Wydział Spraw Społecznych

 

Naczelnik: Elżbieta Drewniak

Telefon: (77) 403 62 22

 

Świadczenia Rodzinne: (77) 403 62 33

Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe: (77) 403 62 34

 

Wydział Pracy Socjalnej

 

Telefon: (77) 403 62 25

Telefon: (77) 403 62 26

Telefon: (77) 403 62 29

 

Wydział Administracyjno-Finansowy

 

Telefon: (77) 403 62 27

 

Asystent rodziny

 

Telefon: (77) 403 62 32

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się